تماس با ما

تماس با کمان بار

برای ارتباط با بخش های مختلف کمان بار از قسمت های زیر استفاده کنید:

ساعت تماس ١٠صبح تا ٨ شب

واحد فروش و پشتیبانی: ۲۲۴۲۲۸۲۳ - ۰۲۱

تلفن همراه برای واحد فروش و پشتیبانی: ۰۹۱۲۲۳۳۱۰۳۸

کارخانه: ۵۶۴۵۴۰۲۷ - ۰۲۱